.

Dag 4 klockan 09.40

Klara för avfärd från ”Hotel am Weinberg” i Zehdenik