.

Dag 6 klockan 09.12

Framför Slottskyrkans port, porten där Luther spikade upp sina teser.