Etapp 1, Helsingborg - Trelleborg

Cyklad totalsträcka 140 km