Dag 1
04-07-26
  

Från Helsingborg till Trelleborg.
Avfärd 13.00
Ankomst 00.15
(färjan avseglade 03.00 27/7)
Cyklad sträcka 140 km
Cyklad tid 6 tim 35 min
Snitt hastighet ca 21,22 km/t
Cyklad totalsträcka 140 km

Anm: Ett längre uppehåll hos
Ingvars bror i Torna Hellestad.

Länk till:
Bilder från dag 1
Dag 2
04-07-27
Från Sassnitz till Freidland.
(färja Trelleborg – Sassnitz 03.00-07.00)
Avfärd 07.20
Ankomst 20.15
Cyklad sträcka 148 km
Cyklad tid ca 8 tim
Snitt hastighet ca 18,25 km/t
Cyklad totalsträcka 288 km
 

 

Länk till:
Bilder från dag 2
Dag 3
04-07-28
Från Freidland till Zehdenik.
Avfärd 09.25
Ankomst 20.55
Cyklad sträcka 118,5 km
Cyklad tid 6 tim 23min
Snitt hastighet ca 18,53 km/t
Cyklad totalsträcka 406,5 km
 

 

Länk till:
Bilder från dag 3
Dag 4
04-07-29
Från Zehdenik till Berlin (Dreilinden)
Avfärd 09.45
Ankomst 21.10
Cyklad sträcka 108,5 km
Cyklad tid 6 tim 30min
Snitt hastighet ca 16,67 km/t
Cyklad totalsträcka 515 km
 

 

Länk till:
Bilder från dag 4
Dag 5
04-07-30
Från Berlin (Dreilinden) till Luther-
stadt Wittenberg
Avfärd 09.15
Ankomst 18.45
Cyklad sträcka 95,5 km
Cyklad tid 5 tim 43min
Snitt hastighet ca 16,75 km/t
Cyklad totalsträcka 610,5 km
 

 

Länk till:
Bilder från dag 5
Dag 6
04-07-31
Från Lutherstadt Wittenberg till Lützen.
Avfärd 09.00
Ankomst 19.30
Cyklad sträcka 123 km
Cyklad tid 7 tim 15 min
Snitt hastighet ca 16,97 km/t
Cyklad totalsträcka 733,5 km

 

Länk till:
Bilder från dag 6
Dag 7
04-08-01
Från Lützen till Dresden (Laubergast).
Avfärd 08.20
Ankomst 22.40
Cyklad sträcka 174,5 km
Cyklad tid 10 tim 1 min
Snitt hastighet ca 17,00 km/t
Cyklad totalsträcka 908 km
 

 

Länk till:
Bilder från dag 7
Dag 8
04-08-02
Från Dresden (Laubergast) till Prag.
Avfärd 08.30
Ankomst 21.35
Cyklad sträcka 179 km
Cyklad tid 9 tim 43 min
Snitt hastighet ca 18,44 km/t
Cyklad totalsträcka 1087 km
 

 

Länk till:
Bilder från dag 8
Dag 9-11
04-08-03 - - 04-08-05
Epilog
Dag 9 tillbringade vi i Prag
Dag 10 tåg från Prag till Berlin
Natten mellan dag 10 och 11 till-
bringade vi dels med att cykla
runt i Berlin och dels med att
sitta på stationen och vänta på
första morgontåget till Sassnitz.
Dag 11 tåg, färja, buss och slutligen
åter igen tåg från Berlin till
Helsingborg.
 

 

Länk till:
Bilder från dag 9-11

 

 


Copyright för alla bilder och all text, när inte annat anges eller är uppenbart, tillhör Thomas Lindblom.


mailto:webmaster@thomaslindblom.se

Senast uppdaterad:
2013-04-30 09:38:02

Hit Counter